Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Tillstånd brandfarliga varor

Den som hanterar eller förvarar brandfarlig vara yrkesmässigt eller i större mängd behöver tillstånd för detta.

Tillstånd vid publik verksamhet
Vid publik verksamhet (verksamhet dit allmänheten har tillträde) behövs tillstånd om man förvarar mer än 2 liter brandfarlig gas inomhus eller om man förvarar mer än 60 liter brandfarlig gas utomhus. Tillstånd behövs också om man förvarar mer än 100 liter extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosol eller brandfarlig vätska med flampunkt högst 60 C samt om man förvarar mer än 10000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 C.

Tillstånd vid yrkesmässig hantering inomhus
Vid yrkesmässig hantering inomhus behövs tillstånd om man förvarar mer än 250 liter brandfarlig gas. Tillstånd behövs också om man förvarar mer än 500 liter extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosol eller brandfarlig vätska med flampunkt högst 60 C samt om man förvara mer än 10000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 C.

Tillstånd vid yrkesmässig hantering utomhus
Vid yrkesmässig hantering utomhus eller i öppen byggnad behövs tillstånd om man förvarar mer än 1000 liter brandfarlig gas. Tillstånd behövs också om man förvarar mer än 3000 liter extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosol eller brandfarlig vätska med flampunkt högst 60 C samt om man förvarar mer än 50000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 C.

Tillstånd vid icke yrkesmässig hantering
Vid icke yrkesmässig hantering behövs tillstånd om man förvarar mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter annan brandfarlig gas. Tillstånd behövs också om man förvarar mer än 100 liter extremt brandfarlig eller brandfarlig aerosol eller brandfarlig vätska med flampunkt högst 60 C samt om man förvarar mer än 10000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 C.

Anmälan av föreståndare för brandfarlig vara
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Föreståndare för hantering av brandfarlig vara ska anmälas till Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sidan publicerad 2020-04-29

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se