Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten Västra Skaraborg har i uppdrag att pröva frågor om tillstånd och utföra tillsyn när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor styrs av ett stort antal bestämmelser som syftar till att olyckor med denna typ av produkter inte ska inträffa i samhället.

Den som hanterar brandfarliga och explosiva varor har enligt bestämmelserna ett ansvar för att vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.
  

Sidan publicerad 2011-06-23

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se